Oczywiście, można powiedzieć, że wszelka próba zorganizowania ateistów byłaby równie daremna, jak nakłanianie kotów do życia w stadzie, jako że ateizm łączy się zazwyczaj z niezależnością myślenia i niechęcią do podporządkowania się czemukolwiek. Być może jednak pierwszym krokiem we właściwym kierunku byłoby stworzenie „masy krytycznej” tych, którzy gotowi są głośno powiedzieć: „Tak, jestem ateistą!”, i dać innym dobry przykład. Koty bez wątpienia nie są zwierzętami stadnymi, lecz jeśli zbiorą się do kupy, trudno ich nie usłyszeć.

Richard Dawkins,
„Bóg urojony”

        Ostatnią, czerwcową notkę zakończyłem z nadzieją, że książka „Bóg urojony” Richarda Dawkinsa (w Polsce stała się bestsellerem, podobnie jak w Ameryce) być może przyspieszy procesy społeczne, które zbliżą nasz kraj do zachodniej Europy pod względem postaw wobec religijnej wiary i niewiary. Minęły cztery miesiące i już widać oznaki ożywienia. Choć zewnętrzna skorupa oficjalnej pobożności najwyraźniej twardnieje (umacnia się sojusz tronu z ołtarzem, stopień z religii jest wliczany do średniej ocen, słyszymy o kolejnych cudach Jana Pawła II), to jednak gdzieś w głębi – na razie nie zauważany przez główne telewizje i nie uwzględniany przez polityków w ich wyborczych kalkulacjach – coraz żwawiej płynie nurt wolnej myśli.

        Namacalnym dowodem rosnącej aktywności osób niereligijnych jest sukces kampanii społecznej, znanej jako Internetowa Lista Ateistów i Agnostyków. Lista, na której od lipca zanotowano już ponad osiem tysięcy wpisów, wywołała falę zainteresowania ateizmem, mierzoną sporą liczbą artykułów w gazetach, czasopismach i w Internecie. Ku mojemu zaskoczeniu, fala dotarła również do mnie – porwała mnie swoim impetem i osadziła w jednym z sześciu foteli przed kamerami nowej stacji telewizyjnej Religia.tv.

        Otóż kilka dni temu zostałem zaproszony do udziału w „religijnym talk-show” Szymona Hołowni, aby w gronie wierzących i niewierzących porozmawiać o ateizmie w Polsce. Ekipę ateistów tworzyli: dziennikarz „Polityki” Marcin Rotkiewicz (polecam jego tekst o moralności ateistów), założyciel serwisu apostazja.pl Jarosław Milewczyk i ja. Partnerowali nam w dyskusji, oprócz gospodarza programu, publicysta „Rzeczpospolitej” Tomasz Terlikowski i dominikanin o. Michał Paluch. W drugiej części na scenę weszli Piotr Najsztub i Roman Kurkiewicz (obaj z „Przekroju”) i opowiedzieli o swoim ateizmie. Na trybunce dla publiczności zasiadł ładny chór żeński, który w przerwie zaśpiewał piosenkę o Bogu.

        Program nie był nadawany na żywo – został nagrany i pojawi się na antenie po zmontowaniu, a więc jeszcze nie wiadomo, jaki będzie miał ostateczny kształt. To pierwszy, formalny powód, dla którego nie będę szczegółowo opowiadał o dyskusji. Drugi powód jest merytoryczny: przypuszczam, że czytelników mojego bloga ta opowieść mogłaby nie zaciekawić. Okazało się bowiem, że konwencja talk-show pozwoliła dyskutantom jedynie prześliznąć się po powierzchni ważnych spraw. Krótkie, urywane wypowiedzi, szybkie riposty i dowcipne puenty stworzyły ruchliwy, trochę chaotyczny spektakl, który – w moim odczuciu – dostarczy telewidzom więcej wrażeń i emocji niż powodów do głębokiego namysłu.

        Mimo tych zastrzeżeń cieszę się, że taka rozmowa w ogóle się odbyła, że telewizja Religia.tv zaprosiła ateistów, choć nie musiała. Mieliśmy okazję, żeby przedstawić swoje poglądy, co prawda wycinkowo i pobieżnie, ale lepiej zaistnieć w ten sposób niż wcale. Telewidzowie zobaczą ludzi, którzy nie tylko nie czują się gorsi i upośledzeni, lecz przeciwnie, są dumni ze swojego ateizmu. Dla niektórych gości była to nowa rola – po programie rozmawiałem chwilę z Piotrem Najsztubem, który przyznał, że po raz pierwszy wystąpił publicznie nie jako dziennikarz, lecz jako ateista.

        Okazuje się więc, że w ojczyźnie Karola Wojtyły i Tadeusza Rydzyka ateiści mogą być zauważani i traktowani jako partnerzy – jeśli tylko sami dadzą o sobie znać, jeśli będą otwarcie mówili o swojej niewierze, jeśli podejmą wspólne działania, na przykład prowadząc kampanię w Internecie. Niekiedy słyszę narzekania zniechęconych osób niewierzących, że w ultrakatolickiej Polsce nic się nie da zrobić na rzecz ateizmu. Ale być może da się zrobić więcej, niż nam się wydaje.

Dyskryminacja, podwójna miara i wrażliwość etyczna

        Korzystając z pełnej swobody, jaką daje mi blog, chciałbym szerzej odpowiedzieć na jedno z pytań zadanych w telewizyjnej dyskusji: czy ateiści są w Polsce dyskryminowani? Myślę, że sam sposób postawienia problemu już o czymś świadczy – osoby religijne nie zastanawiają się, co zrobić, aby niewierzący nie byli gorzej traktowani, lecz pytają, czy w ogóle taka dyskryminacja ma miejsce.

        Wyrazicielem opinii sporej części osób wierzących jest ksiądz Artur Stopka, kiedy pod koniec artykułu na temat Internetowej Listy Ateistów i Agnostyków pisze, że nie widzi w Polsce grupy ludzi, którzy wśród krwawych prześladowań w fundamentalistycznym kraju, podobnym do Iranu lub innej muzułmańskiej republiki, mają odwagę być niewierzącymi. Nic dziwnego, że ksiądz tego nie widzi, bo ateiści nie są w Polsce krwawo prześladowani i nikt nie twierdzi, że są. Ale za ironią księdza kryje się zastanawiająca perspektywa etyczna: o gorszym traktowaniu ateistów można mówić tylko wtedy, gdy leje się krew, a więc morderstwa i tortury to najwyraźniej jedyne krzywdy, jakie da się wyrządzić niewierzącym.

        Tymczasem katalog krzywd, jakich doznają osoby religijne, jest znacznie obszerniejszy. Jan Paweł II podczas wizyty w Polsce w 1995 roku powiedział: Zauważa się tendencje do spychania [ludzi wierzących] na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia. Jak widać, nie trzeba uciekać się do krwawych prześladowań, aby dyskryminować wierzących i spychać ich na margines – w kraju, gdzie stanowią oni grubo ponad 90 procent społeczeństwa, a ich uczucia chronione są przepisem kodeksu karnego, w przeciwieństwie do uczuć ateistów.

        Zestawienie tych dwóch opinii katolickich duchownych ilustruje sytuację, o której pisałem już kilka razy: wiara religijna zaszczepia w swoich wyznawcach silną skłonność do stosowania podwójnej miary – innej dla swoich, innej dla obcych. Chyba tak właśnie działa religia, gdy zasiedli umysł człowieka, a więc trudno się dziwić osobom wierzącym, że nie zauważają dyskryminacji ateistów. Pobożność sprzyja rozwijaniu wspólnotowej wrażliwości na własne tabu (…to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość, jak mówił papież), natomiast znacznie ogranicza pole widzenia krzywd wyrządzanych przez religię osobom spoza wspólnoty.

        Sięgnijmy po przykład z życia codziennego: ateistyczni rodzice często wbrew swojemu sumieniu posyłają dzieci na szkolną (a nawet przedszkolną) katechezę, bo nie chcą, żeby doznawały przykrości ze strony religijnych rówieśników lub czuły się wyobcowane, spędzając czas w świetlicy lub na korytarzu. W artykule „Nie ma szkoły bez Boga” („GW”, 13.03.2007) czytamy: Bruno poszedł do innego przedszkola. Za półtora roku zacznie mu się religia. – Cała grupa pójdzie za wesołym księdzem grającym na gitarze, a on zostanie sam w sali? Dziecko niechodzenie na religię odbierze jak zakaz, karę. Na tym polega perfidia wprowadzenia religii do szkół i przedszkoli: że nagle niewierzący rodzice jawią się własnym dzieciom jako karzący za nic.

        Rozmiary tego zjawiska wykraczają poza pojedyncze incydenty, bo jest ono skutkiem obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych – ale dla większości polskich katolików i hierarchów Kościoła problem nie jest na tyle istotny, aby chcieli zastanowić się nad sensem prowadzenia katechezy w publicznych placówkach oświatowych i wychowawczych. Ich etyczna wrażliwość nie sięga tak daleko, by naprawdę przejęli się tym, że obecność ich religii w szkołach i przedszkolach owocuje dramatami niektórych dzieci i rodziców. Nie chcę jednak potępiać ludzi wierzących, bo oni też są ofiarami – wychowania, obyczaju, tradycji. Po prostu religia, niezależnie od głoszonych przez nią haseł, nie sprzyja rozwijaniu empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, jeśli ten człowiek nie jest identyfikowany jako „swój”.

        Potwierdzają to obserwacje socjologów. W książce „Religijność a tolerancja. Obszary zależności” Ewa Wysocka przedstawiła wyniki swoich badań wśród studentów, dotyczących m. in. postaw wobec odmienności. Wyniki w dwóch grupach, religijnej i areliginej, są skrajnie różne. 37,2 procent studentów religijnych i 75,3 procent areligijnych ma pozytywny stosunek do odmienności. Stosunek negatywny deklaruje odpowiednio 62,8 i 24,7 procent studentów (nieco szerzej piszę o tym na moim drugim blogu, boklazec.salon24.pl). Raport CBOS ze stycznia 2007 r. na temat dystansu Polaków do przedstawicieli innych narodowości i innych religii stwierdza, że we wszystkich przypadkach najmniejszym dystansem charakteryzują się badani nieuczestniczący w praktykach religijnych lub uczestniczący bardzo rzadko.

        A więc jeśli pytamy o dyskryminację osób niereligijnych w naszym wyznaniowym państwie, to w świetle typowych postaw ludzi wierzących jest ona czymś naturalnym i chyba nieuniknionym – o ile dyskryminowani siedzą cicho. Ateistyczne ożywienie w Polsce i jego skutki (na razie niewielkie, ale jednak widoczne) zdają się wskazywać, że los niewierzących w jakimś stopniu zależy od nich samych.

Dodaj komentarz

386 komentarzy do "Ateiści wychodzą z ukrycia"

Powiadom o
avatar
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
PeZook
Gość

——————————
W jakim stadium jest takie, odebrane przez Boga, życie osobie na bardzo wczesnym etapie rozwoju nie wiemy.
Nielogicznym jest więc dopisywanie samowolnie mu jakichś praw, skoro Bóg odebrał to, co daje mu automatycznie inne prawa – samo życie.
—————————–

W takim razie dlaczego człowiek zabity przez piorun ma prawo do godnego pochówku?

Też Bóg odebrał mu życie, prawda? Więc cytowany przez mnie artykuł KK jest niezgodny z twoim stwierdzeniem. Powinien zostać usunięty, prawda?

PeZook
Gość

—————————–
Aborcja jest terminem języka łacińskiego i oznacza poronienie samoistne.

Celowo zmieniono znaczenie tego słowa nie dodając aborcja = poronienie sztuczne, czyli mord na nienarodzonym człowieku.
——————————-

Ah, czyli zamiast słowa o raczej neutralnym zabarwieniu, lepiej jest używać słowa z miejsca wskazującego prawidłowy wniosek w dyskusji?
Pominę fakt, że większość ludzi nie ma pojęcia, skąd pochodzi to słowo.

No tak, ale to ja jestem przecież manipulatorem.

Zresztą, kłóć się z polonistami:

http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=aborcja

Nikt > PeeZdok
Gość

Poronienie samoistne (czyli faktyczna aborcja) jest powodowane niedoskonałością osoby poczętej do przeżycia w macicy kobiety.

Bóg daje życie – Bóg je odbiera.

W jakim stadium jest takie, odebrane przez Boga, życie osobie na bardzo wczesnym etapie rozwoju nie wiemy.
Nielogicznym jest więc dopisywanie samowolnie mu jakichś praw, skoro Bóg odebrał to, co daje mu automatycznie inne prawa – samo życie.

Jakikolwiek ateista nie jest w stanie tego zrozumieć, bo nie posiada pełnej wiedzy o rzeczywistości.

kol@
Gość
z 13 marca 2007 polecam uwadze: http://www.polityka.pl/polityka/index.jsp?place=Lead30&news_cat_id=1044&layout=16&offset=30&count=10 ciekawe, ze zawsze najwiecej do powiedzenia w sprawach ciazy, aborcji, wychowywania dzieci, antykoncepcji etc. maja ksieza, przejrzaue kobiety i starzy, zdewociali faceci czyli osoby, ktore zadnym sumptem potomstwa miec juz nie beda/nie moga.. ..a jak pozniej przychodzi do sprawy pomocy narodzonym juz dzieciom, ktore z jakichs powodow pomocy tej potrzebuja, to nie ma ich kurwow ani jednego! wyludzaniem pieniedzy z naszych podatkow aktualnie sa zajeci.. najlepszym przykuadem sprawa Pani Alicji Tysiac, ktorej losem przed skierowaniem sprawy do Trybunalu w Strasburgu nie zainteresowaua sie ZADNA organizacja katolicka z kulawa noga, za to po wydaniu… Czytaj więcej »
PeZook
Gość

——————————
To ze w wyniku poronienia nie ma pogrzebow wskazuje tylko na niedoskonalosc i za mala wrazliwosc czlowieka doroslego.
——————————

Nie rozumiem ; Czyli Kościół jako całość nie doszedł do tego wniosku, co ja, uważa go za nieprawidłowy czy po prostu ma to gdzieś?

Społeczeńśtwo jako całość chyba też uważa, że pochówki poronionego płodu (chyba, że przypomina już z grubsza dziecko…) są niepotrzebne.

Ale jeżeli używamy argumentu, że człowiek zaczyna się od poczęcia, to powinien mieć wszystkie prawa, a co za tym idzie również do pochówku. Sankcjonowane w KK.

Czyli powinniśmy ścigać kobiety, które poroniły, ale nie pogrzebały płodu? Czy nie?

Nikt > PeeZdok
Gość

Aborcja jest terminem języka łacińskiego i oznacza poronienie samoistne.

Celowo zmieniono znaczenie tego słowa nie dodając aborcja = poronienie sztuczne, czyli mord na nienarodzonym człowieku.

PeZook
Gość
—————————— Sam widzisz, że jesteś manipulantem ! —————————— To tylko jedno prawo, do własności. Co z prawem do godnego pochówku? Skoro pełnia praw, to pełnia. —————————– KK: Art. 262. § 1. Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. —————————– Matka poroniła, nie wiedząc o tym. Płód trafił do ścieku. Jeżeli płód ma pełnię praw, matce grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Prawda czy nie? Abstrahujmy od faktu, że nikt się o tym nie dowie, bo i sama matka nie wiedziała nawet, że… Czytaj więcej »
Nikt > PeeZdok
Gość

POLSKI KODEKS CYWILNY

Art. 927.

§ 1.Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna,
która w tym czasie nie istnieje.

§ 2.Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już POCZĘTE
może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.

——————–

Sam widzisz, że jesteś manipulantem !

nortonplus
Gość

To ze w wyniku poronienia nie ma pogrzebow wskazuje tylko na niedoskonalosc i za mala wrazliwosc czlowieka doroslego.

————————–
PeZook
„O ile wiem,Kościół też nie ma w doktrynie pogrzebów dla poronionych dzieci – dlaczego?”
————————–

Odp:
To ze w wyniku poronienia nie ma pogrzebow wskazuje tylko na niedoskonalosc i za mala wrazliwosc czlowieka doroslego.

Nikt > PeeZdok
Gość

Człowiekiem się jest od chwili poczęcia.

Matka i dziecko w jej macicy to dwie różne osoby.

Prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka.

Nikt > PeeZdok
Gość

POLSKI KODEKS CYWILNY

Art. 927.

§ 1.Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna,
która w tym czasie nie istnieje.

§ 2.Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już POCZĘTE
może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.

——————–

Sam widzisz, że jesteś manipulantem !

PeZook
Gość
—————————— Czlowiek powinien miec pelnie praw od poczecia, poniewaz staje sie czlowiekiem w momencie poczecia. Tylko ktos kto nie uznaje Boga ani prawa naturalnego arbitralnie stwierdza ze pozbawienie zycia w jakims wybranym okresie rozwoju jest moralne. —————————– Nie uznaje boga – no co ty? Pytasz ateisty o opinię w sprawie aborcji i dziwisz się, że nie uznaje Boga? 😀 Co do prawa naturalnego, wcale nie jest tutaj takie znowu oczywiste. To konstrukt filozoficzny, skażony dość mocno kołową logiką, który może wygenerować tyle etycznych wskazówek, ilu ma zwolenników. Dlatego nie lubię odwołań do prawa naturalnego. —————————– To ze w wyniku poronienia… Czytaj więcej »
nortonplus
Gość

Czlowiek powinien miec pelnie praw od poczecia, poniewaz staje sie czlowiekiem w momencie poczecia. Tylko ktos kto nie uznaje Boga ani prawa naturalnego arbitralnie stwierdza ze pozbawienie zycia w jakims wybranym okresie rozwoju jest moralne.
Albo ze do np. czterech tygodni ciazy jeszcze nie jest czlowiekiem, a w momencie wybicia polnocy po czterech tygodniach momentalnie zamienia sie w czlowieka.

To ze w wyniku poronienia nie ma pogrzebow wskazuje tylko na niedoskonalosc i za mala wrazliwosc czlowieka doroslego.

PeZook
Gość
——————————- Wlasnie. Bardzo mnie to ciekawi. Co sadzicie o aborcji? Bo dla mnie jest to morderstwo (pozbawienie z zimna krwia zycia innego czlowieka dla wlasnych korzysci). A dla was? ——————————- Jestem utylitarianistą, więc aborcję rozpatruję z dwóch perspektyw: 1) Powodowanego cierpienia i 2) Użyteczności Jeżeli usuniemy grupę komórek, która nie ma jeszcze nawet zaczątków układu nerwowego, usunęliśmy…grupę komórek. Tak samo jak poronienie na tym etapie nie stanowi wielkiej tragedii – kobiety często ronią na tym etapie i nawet tego nie zauważają. Jeżeli uważamy, że człowiek posiada pełnię praw od poczęcia, logicznie rzecz biorąc należałoby taką poronioną zygotę pogrzebać z pełnym… Czytaj więcej »
PeZook
Gość

—————————-
Nikt @ PeZook
Ja podaję tylko FAKTY – albo coś zaistniało albo nie zaistniało. Tu nie ma o czym dyskutować.
—————————–

Szkoda tylko, że albo to co podajesz wcale nie jest niezaprzeczalnym FAKTEM, albo wcale nie spotyka się z zaprzeczeniem ateistów!

Poglądy na np. wolną wolę człowieka są zróźnicowane wśród ateistów tak samo (a może i bardziej) niż wśród osób religijnych. Cały czas grupujesz „ateistów” pod jednym zbiorem poglądów i stanowisk, co jest w najlepszym razie głupie. A najgorsze jest to, że tego nie widzisz.

Powtórzę jeszcze raz:

NIE WSZYSCY ATEIŚCI MAJĄ TE SAME POGLĄDY NA ŚWIAT.

Może dużymi literkami będzie ci łatwiej przeczytać.

PeZook
Gość

——————————
Nikt @ PeZook
Dochód na głowę mieszkańca Polski – ok.5 000 $
dokładnie pomyliłeś właśnie z Irlandią – ok.14 000 $.

Zobacz, jak Ty chcesz dyskutować ?
—————————-

Zwyczajnie kłamiesz, Nikt. Sprawdzenie tej informacji jest trywialne – ba, podałem dane sprzed kilku lat!

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html

Proszę. W przeciwieństwie do ciebie, potrafię podać źródła.

PeZook
Gość
—————————— Nikt @ PeZook W Irlandii żyje ok.5 mln Irlandczyków, ale poza jej granicami ponad drugie tyle, większość z nich w USA. To właśnie dzięki otwarciu rządu Irlandii na kapitał rodaków zza Oceanu, którzy tam, w Stanach dorobili się milionowych fortun i dostali priorytet inwestowania w swojej Ojczyźnie, Irlandia przeżywa cud gospodarczy. ——————————– Milionowych fortun? 😀 Wiesz, że najwięcej Irlandyczków wyjechało do USA w okresie, gdy wyspa nie była w stanie się sama wyżywić? Większość żyjących w Stanach Irlandczyków żyje na zupełnie przeciętnym poziomie. Jest ich tam mniej niż Polaków 😀 Stereotypowy zawód Irlandczyka w USA? Policjant. —————————- Nie ma… Czytaj więcej »
PeZook
Gość
—————————— Nikt @ PeZook W Irlandii żyje ok.5 mln Irlandczyków, ale poza jej granicami ponad drugie tyle, większość z nich w USA. To właśnie dzięki otwarciu rządu Irlandii na kapitał rodaków zza Oceanu, którzy tam, w Stanach dorobili się milionowych fortun i dostali priorytet inwestowania w swojej Ojczyźnie, Irlandia przeżywa cud gospodarczy. ——————————– Milionowych fortun? 😀 Wiesz, że najwięcej Irlandyczków wyjechało do USA w okresie, gdy wyspa nie była w stanie się sama wyżywić? Większość żyjących w Stanach Irlandczyków żyje na zupełnie przeciętnym poziomie. Jest ich tam mniej niż Polaków 😀 Stereotypowy zawód Irlandczyka w USA? Policjant. —————————- Nie ma… Czytaj więcej »
Nikt > PeeZdok
Gość

Dochód na głowę mieszkańca Polski – ok.5 000 $
dokładnie pomyliłeś właśnie z Irlandią – ok.14 000 $.

Zobacz, jak Ty chcesz dyskutować ?

PeZook
Gość

Heh, użyłem czapeczki 😀

Inflacja w 2006: mniejsza niż 1,5%

Narodowy odsetek biedy: 23% (jak w USA w latach 50-tych!)

Więc w jakim, konkretnie, obszarze jest tak źle? Czy może miałeś na myśli „nie jest idealnie”?

PeZook
Gość

Cholera.

Inflacja w 2006:

Nikt > PeeZdok
Gość
Z Irlandią to gówno prawda, Buddy „PeeZdok” ! W Irlandii żyje ok.5 mln Irlandczyków, ale poza jej granicami ponad drugie tyle, większość z nich w USA. To właśnie dzięki otwarciu rządu Irlandii na kapitał rodaków zza Oceanu, którzy tam, w Stanach dorobili się milionowych fortun i dostali priorytet inwestowania w swojej Ojczyźnie, Irlandia przeżywa cud gospodarczy. Nie ma to nic wspólnego ze złodziejską Unią Europejską – znowu masz fałszywe informacje z Netu, skończ się zachłystywać „PeeZdok” Swoim Mackiem i wyjrzyj przez okno raz dziennie ! Najbogatszą mniejszością w USA są Żydzi, zaraz po nich plasują się – P O L… Czytaj więcej »
PeZook
Gość

——————————
Skoro jest tak dobrze (w Necie) to dlaczego jest
tak źle (w rzeczywistości) ?
——————————-

Jak „źle”? Zdefiniuj „źle”.

Jeśli chodzi o wykształcenie, radzimy sobie lepiej w takich dziedzinach jak matematyka, fizyka czy inne nauki ścisłe. Analfabetyzm też nie wraca do łask, jak np. w Anglii.

W rankingu HDI jesteśmy na 37 miejscu: powyżej np. Litwy, Słowacji, Estonii – w praktyce to oznacza, że nasz poziom życia nie ustępuje mocno krajom I świata – wyszliśmy z dwóch środkowych kwartyli rozkładu normalnego.

Umieralność noworodków: 7.07 na 1000 urodzeń. W USA: 6.8.

PKB per capita: 13 275 USD

Średnie wymagrodzenie: ok. 2300 złotych, rośnie.

Inflacja w 2006:

Nikt
Gość

Po co pytać Ateistów o mordowanie nienarodzonych ludzi (fałszywie: aborcja), skoro odpowiadają, że po zapłodnieniu plemnikiem męskim jaja kobiecego, to
co powstało jeszcze nie jest człowiekiem ?

Jak rozumieć taką ateistyczną „naukę” ?

PeZook
Gość
—————————— nortonplus @ PeZook Zanim je „otrzymamy” beda musialy byc spelnione warunki nad ktorych przestrzeganiem bedzie czuwac Bruksela, a nowoeuropejscy oszusci zawsze cos wynajda. Juz teraz wiadomo ze tylko niewielki procent przyznanych pieniedzy jest realnie wykorzystywanych. ——————————- „Już teraz wiadomo”? Już teraz wie kto? Były prowadzone jakieś badania, które mają ocenić ile % funduszy unijnych przepada w korupcyjnej otchłani? Te pieniądze są tylko o tyle wirtualne, że nie są przeznaczane na „co chcesz”. Żeby je uzyskać wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, nawet małe firmy nie mają z tym problemów. System nie jest może doskonały, ale żaden nigdy nie był. Do tego… Czytaj więcej »
Nikt > PeeZdok
Gość
Ja podaję tylko FAKTY – albo coś zaistniało albo nie zaistniało. Tu nie ma o czym dyskutować. Żonglerka określeniami i dopisywanie im przeciwnych znaczeń jest specjalnością demagogii, jest manipulacją w celu zafałszowania Rzeczywistości w czym celują Ateiści – np.”nie istnieje we Wszechświecie nic oprócz materii”, „życie powstało na Ziemi samoistnie”, „człowiek nie jest człowiekiem od poczęcia”, „terroryści ukraińscy zorganizowani w OUN, UPA dywizji SS Galizien, batalionie SS Nachtigal nie przeprowadzili zaplanowanego odgórnie przez Niemców (na zlecenie Himmlera, wykorzystującego szowinizm i dążenie do niezawisimosti Ukraińców) ludobójstwa Polaków”, „nie ma istnieje prawo naturalne”, „człowiek nie ma wolnej woli” i tysiące innych, fałszywych… Czytaj więcej »
nortonplus
Gość

—————————
PeZook > Nikt
„Nawet nie raczyłeś zapytać, co sądzimy np. o aborcji właśnie.”
—————————

Wlasnie. Bardzo mnie to ciekawi. Co sadzicie o aborcji? Bo dla mnie jest to morderstwo (pozbawienie z zimna krwia zycia innego czlowieka dla wlasnych korzysci). A dla was?

nortonplus
Gość
—————————- PeZook „Polska wpłaca rocznie do budżetu Unii około 35 miliardó złotych, czyli jakieś 8 miliardów Euro. Do 2015 z samych tylko funduszy strukturalnych otrzymamy około 75 miliardów euro, czyli 10 miliardów więcej niż wpłaciliśmy.” —————————- Widac ze tez sie dales zlapac na ta manipulacje. To co Polska wplaca to sa realne pieniadze. A te 75 miliardow euro, ktore niby „otrzymamy” to sa virtualne pieniadze. Na razie sa one tylko przyznane. Zanim je „otrzymamy” beda musialy byc spelnione warunki nad ktorych przestrzeganiem bedzie czuwac Bruksela, a nowoeuropejscy oszusci zawsze cos wynajda. Juz teraz wiadomo ze tylko niewielki procent przyznanych pieniedzy… Czytaj więcej »
PeZook
Gość

Przepraszam, zamiast „niż wpłaciliśmy” miałem napisać „niż wpłacimy”

PeZook
Gość
A, i jeszcze jedno! ——————————– Jeżeli miliardy dolarów, które Polska wpłaca Unii Europejskiej jako składkę członkowską, mają zasilać budżety Niemiec czy Francji, to lepiej żeby chociaż jakaś część tych pieniędzy naszego podatnika wróciła do kraju jako dotacje na jego rozwój – autostrad, geotermii, nowych technologii pozyskiwania energii z węgla, budowę portu gazu płynnego w Świnoujściu, produkcję nowoczesnych kutrów dla polskich rybaków nad Bałtykiem itd. —————————– Hmm… http://gospodarka.gazeta.pl/fundusze_ue/1,85499,4552388.html A to wredne państwa europejskie… http://gospodarka.gazeta.pl/fundusze_ue/1,85499,4552602.html He? http://gospodarka.gazeta.pl/fundusze_ue/1,85499,4552716.html Niemożliwe! Przeciez to ateistyczni homoseksualiści! http://gospodarka.gazeta.pl/fundusze_ue/1,85499,4553035.html Oj…a może jednak to możliwe? Polska wpłaca rocznie do budżetu Unii około 35 miliardó złotych, czyli jakieś 8 miliardów… Czytaj więcej »
PeZook
Gość

——————————–
elektorat PO-LiD się ziszcza
bandyta, złodziej i homoseksualista
——————————-

Widzisz? Znowu to robisz – stawiasz homoseksualistę w jednym rzędzie z bandytą i złodziejem.

A to nawet nie jest światopogląd przecież…po prostu każdy, kogo nie lubisz jest dla ciebie z jakiegoś powodu ZŁY. I tyle.

PeZook
Gość
——————————- Ateiści nie chcą tolerancji – chcą wojny i zwycięstwa. Liberalizm kontynuuje „nową moralność” rozpoczętą przez żydobolszewików w Rosji, gdzie w 1920 r. po raz pierwszy w Historii Ludzkości dokonano legalizacji mordowania nienarodzonych ludzi i wprowadzono rozwody drogą pocztową na żądanie jednej ze stron. ——————————– Ty chyba wiesz lepiej od ateistów czego oni tak właściwie chcą… Mógłbyś zapytać jakiegoś ateistę, wiesz. Na przykład tutaj. Powtórzę to jeszcze raz: dla ciebie każda łatka, każdy przymiotnik można powiązać z całym zespołem światpoglądowym, zawierającym w sobie nakazy, zakazy, prawo moralne…i nic dziwnego: dla ciebie nie istnieje nic innego, żadna alternatywa. Chrześcijanin-katolik, jeśli chce… Czytaj więcej »
Nikt
Gość

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

O Twe istnienie Panie
pożarli się naukowcy w PAN-ie

w radiu o Twoje „Ojcze Nasz”
zrobili wielki miszmasz

Maryję, Matkę Twoją
Synagoga nie wybaczy Gojom

krzyż wiszący w szkołach
w ministerstwie o pomstę woła

siostry zakonne z Auschwitzu
wyrzucili na ulicę

zgraja biskupich łotrów
podszywa się pod patriotów

na Paradzie Równości geje
drą gęby że źle im się dzieje

mordercy-ginekolodzy
chcą dziesięciu aborcji codzień

elektorat PO-LiD się ziszcza
bandyta, złodziej i homoseksualista

a poza tym wszystko jak w kinie
i Polska jeszcze nie ginie

kol@
Gość

juz, juz, nie unos sie tak, bo ci zyuka pierdzaca peknie..

Nikt > co to jest LIBERALIZM
Gość
L I B E R A L I Z M Jego źródłem jest ateizm i stawianie człowieka w miejsce Boga. To jest przedłużenie komunizmu. W preambule do traktatu Unii Europejskiej nie może być Invocatio Dei (odniesienia do Stwórcy Wszechświata) ponieważ wprowadza ono prawo moralne niezależne od prawa stanowionego przez państwo. Wspólnym celem komunizmu i liberalizmu jest budowa Raju na Ziemi, wiara ta jest inspiracją dla globalizmu, dążenia do zbudowania jednego państwa obejmującego cały Świat. Liberalizm nie głosi walki z religią jak komunizm, lecz przyjmuje materialistyczne pojęcie człowieka. Liberalizm opiera na tym naiwne koncepcje wychowania np. „wystarczy wiedzieć, co jest złe,… Czytaj więcej »
Nikt
Gość

Skopiuj teksty z anglojęzycznej strony porno, jak instruował Buddy Kol@ – będzie śmieszniej.

Nikt
Gość

Jaka obelga, Koleś „PeeZdok”, to zwykła gra słówek jak żuj z hukiem.

Wrócimy do meritum tego Łateista bla bla.blog. czy będziemy się sakramencko szarmacko przekomarzać ?

Nikt
Gość

A czy Ty, Kol@, chociaż wiesz kto jest autorem ORYGINAŁU tego pięknego wierszyka z Elementarza dzieci polskich, uczących się języka ojczystego ?

Nie wiesz bo jesteś, Buddy Kol@: ćwok, nieuk, cham, swołocz i woda na młyn odwetowców z Bonn – won !!!

kol@
Gość
Ojciec Dyktator w Toruniu mieszka i czarną kieckę nosi koleżka. Całe dnie, nocą i wszystkie ranki Szkoli naiwnych z radioczytanki. Na serce dziegieć leje swym gościom Beret z antenką czesząc z lubością. Antenka bowiem, choć nie ma ryja, To krew czarownic uwielbia spijać. Żyda wyniucha nawet z daleka. Niewiernych ściga niczym bezpieka Kościół do góry cały wywraca, psoci, figluje – ciężka to praca. Kardynał grozi: grzybie – łobuzie a piernik tylko nadyma buzię. Biskup tłumaczy: Kościół cię nie chce A on, że z radiem zrobi co zechce. Inny hierarcha: Nie bądź nam chamem A on medialną kręci kampanię. Prezydent wspiera,… Czytaj więcej »
kol@
Gość

O. Rydzyk apeluje do swoich słuchaczy o przesyłanie pomysłów – mają one służyć dalszemu rozwojowi mediów kierowanych przez redemptorystę.

Można się nimi dzielić listownie albo na antenie Radia Maryja.

http://wiadomosci.onet.pl/1637456,11,item.html

kamera w studiu i jakies fajne, cycate laski zatrudnic – transmisja na zywo live, rebranding, turniej smsowy ‚zakapuj swojego proboszcza’, forum, pare eventow, jakies koncerty i muze z szatanskim przytupem – powinno zadziauac.

kol@
Gość

przeciez on wuasnie jest na poziomie umysuowym osmiolatka, skad myslisz ta reakcja ‚przekrzycze wszystkich, bede najlepszy’? piaskownica i dziecinada.. ale to podobno na starosc ludzie tak czesto maja, dziecinnieja.

PeZook
Gość
—————————– Adieu, Monsieur „PiZdok”, o pardon, „PeZook” ! —————————- …powalający argument! Czuję się pokonany i upokorzony! Już pędzę do kościoła przyznać rację proboszczowi. … „PiZDok”? No daj spokój…obelga godna ośmiolatka 😀 —————————– To czyta młodzież. ona się uczy – jarzysz Waść ? —————————– Dzielny dyskutant Nikt uczy młodzież logicznej argumentacji i sensownych argumentów, a nie jest w stanie nawet podać jednego źródła, kiedy go o to proszą 😀 —————————– mój Język Ojczysty jest NJAPIĘKNIEJSZYM ZE WSZYSTKICH JĘZYKÓW WSZECHŚWIATA. —————————– Tak, to nawet pasuje do twojej wizji Polski i Polaków jako bohaterów bez skazy, którzy w swojej historii zawsze byli tylko… Czytaj więcej »
Nikt > "PeZook"
Gość

Nie jesteś żadnym moim przeciwnikiem, wyrażasz tylko błędny, ateistyczno-demoralizujący pogląd na Świat. Ja czasami lubię się bawić POLSKIM SŁOWEM, bo mój Język Ojczysty jest NJAPIĘKNIEJSZYM ZE WSZYSTKICH JĘZYKÓW WSZECHŚWIATA.

To czyta młodzież. ona się uczy – jarzysz Waść ?

Nikt > do Osoby o ckliwym nicku "PeZook"
Gość
Nikt > do Osoby o ckliwym nicku "PeZook"

Doskonale orientujesz się Waćpan, o wdzięcznym nicku „PeZook”, że dyskutuję na tym blogu z błędnym ateistycznym poglądem na świat, nie z poszczególnymi adwersarzami, których tu przewinął się cały tabun i ZNIKNĄŁ, tak jak Ty ZNIKNIESZ Mociumpanie, któregoś dnia, gdy wyczerpią się Twoje argumenty.

Widzisz, Acan, o czarującym nicku „PeZook”, życie na naszej planecie jest tak fascynujące, że tematów do dyskusji wystarczy do Końca Wszechświata i dwa dni dłużej.

A teraz, nie zagaduj jak nie masz już nic nowego do dodania na w/w lub inne tematy i daj szansę innym blogowiczom.

Adieu, Monsieur „PiZdok”, o pardon, „PeZook” !

PeZook
Gość

Heh…

Ile razy ja widziałem coś podobnego…

Otworzyć jak najwięcej wątków, wysunąć mnóstwo argumentów, a jeżeli twój przeciwnik nie odpowie na wszystkie co do jednego – zadeklaruj Zwycięstwo!

Teraz dorzucisz jeszcze energię geotermiczną, dodasz do dyskusji następne diabelnie ogólne wątki o komunizmie, liberalizmie…i tak będziesz ciągnął sobie dalej.

Wspaniale ci to idzie, przyznaję. Zwłaszcza, że w oczywisty sposób chcesz zmusić oponenta do emocjonalnej reakcji, wrzucając co drugie zdanie jakieś epitety i niepotrzebne przymiotniki, żeby odpowiednio zabarwić argument.

Cóż, szkoda. Zrobiłem, co mogłem.

A najlepsze jest to, że piszesz kolejne traktaty, a źródeł swoich cytatów wciąż nie podałeś 😀

Nikt
Gość
K O M U N I Z M – jest najohydniejsza karykaturą Wiary w Boga Osobowego w Trójcy. Diabeł małpuje w nim Pana Boga. Marksizm, leninizm, trockizm to opium intelektualistów. Wizja sprawiedliwosci społecznej zawarta w komuniźmie, wymierzanej krzywdzonym od wieków ubogim ludziom w powszechnym braterstwie i pokoju, uwolnienie od wszystkich nieszczęść, które na ziemi gnębią ludzi od niepamiętnych czasów to demoniczna odpowiedź na potrzeby wynikające z duchowej struktury człowieka i jego szukania Boga. Nastąpić miało wyzwolenie od wojen, walki toczącej się wewnątrz społeczeństwa, od braku kultury, nieuctwa i ciemnoty, od przestępstw i złych skłonności, od przemocy, chciwości, obłudy, egoizmu, wiarołomstwa,… Czytaj więcej »
Nikt > ateistom
Gość

W Polsce, w Toruniu, dzięki inicjatywie o.R y d z y k a, lokalnego klechy, pogardzanego przez
„ultranowoczesne” środowiska ateistyczo-liberalne, powstanie pierwsza w kraju Elektrownia Geotermalna, supernowoczesny obiekt, rodem z XXI wieku, która jest współczesną alternatywą na
przestarzałe z ubiegłego wieku, niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkości, elektrownie atomowe.

Oto, czym procentuje Wiara w Boga Osobowego w Trójcy
– Bóg dał Ziemię ludziom w posiadanie, i wszystko co
jest na niej jak i w jej wnętrzu.

A ateiści niech dalej szukają brakującego ogniwa
z małpą, to bardzo dobre zajęcie w ich głupawej, irracjonalnej wizji Rzeczywistości.

Nikt > dyskutantom
Gość
Widzę, że wątek Ewolucji nie ma dostatecznych argumentów by dalej był kontynuowany – to dobrze bo to tylko nieudowodniona hipoteza. Wątek historyczny jest jak widzę, nadal aktualny, a to za sprawą wnikliwszej penetracji FAKTÓW historycznych dokonywanych przez „PeZook” `ea i Kol@ Breugnon`a – to dobrze bo wszyscy na tym korzystamy ucząc się swojej historii i historii Świata. W tak miłym gronie dyskutantów podejmijmy sprawę nierozliczonego ludobójstwa Ukraińców-terrorystów z OUN-UPA na Kresach Wschodnich i na Podkarpaciu (co prawda w tzw.”ludowej”) ale w Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie żyli w większości Polacy a ziemia ta była czysto polska – etnicznie, kulturowo i historycznie (pomijając… Czytaj więcej »
Nikt
Gość

Jeszcze zabawniejszym jest że w ogóle nie sprawdza się, traktowany jako nieżartobliwa oczywistość, dowód na istnienie ewolucji gatunków !

nortonplus
Gość

Jezeli dobrze rozumiem tradycje prawa godwina to przegrywa osoba ktora w dyskusji pierwsza wywola Hitlera.

Sorry, kol@, przegrales.