Kara śmierci – meandry chrześcijańskiej moralności

        Poprzednia notka, w której pisałem o złu religii, wywołała żywy sprzeciw moich chrześcijańskich gości. W ich wypowiedziach powtarza się pewna myśl, którą najzwięźlej ujmuje ten oto komentarz: Doktryna religijna wpływa dobrze na ludzi, to ludzie sami maja tendencje, aby potem te treści doktrynalne przekrzywiać.

        Sens tej myśli jest zapewne taki, że istnieje zbiór idei religijnych, które inspirują do czynów dobrych, jeśli są właściwie rozumiane i trafnie interpretowane.

        Problem w tym, że we wspólnocie chrześcijan – a nawet w łonie samego katolicyzmu – nie ma zgody co do tego, jakie interpretacje ewangelicznych norm moralnych należy uznać za właściwe. Głębokie podziały pojawiają się nawet w kwestiach najbardziej fundamentalnych, takich jak wartość ludzkiego życia, czego ilustracją jest nieustający wewnątrzkatolicki spór wokół kary śmierci.

         Niedawno Episkopat Stanów Zjednoczonych po raz kolejny sprzeciwił się karze śmierci i stanowisko w tej sprawie przekazał amerykańskiemu Kongresowi. Kardynał Theodore McCarrick powiedział: W oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego opowiadamy się przeciwko obejmowaniu karą śmierci nawet terrorystów. […] Jako duszpasterze jesteśmy przekonani, że stosowanie kary śmierci w jakichkolwiek okolicznościach pomniejsza nas jako istoty ludzkie. Nie możemy nauczać, że zabójstwo jest złem sami zabijając innych ludzi (Katolicka Agencja Informacyjna, 31.10.2004).

        Jednak większość amerykańskich katolików zdecydowanie nie podziela stanowiska swoich hierarchów – według ubiegłorocznego sondażu Pew Research Center, 69 procent wyznawców katolicyzmu w USA popiera karę śmierci.

        W Polsce również zwolennicy tej kary stanowią znaczącą większość. Sondaż CEBOSu (5-8. III.2004) wykazał, że 77 procent Polaków to zwolennicy kary śmierci, podczas gdy przeciwny pogląd wyraża tylko 19 procent (pozostali nie mają zdania). Nawet wśród głęboko religijnych katolików, praktykujących kilka razy w tygodniu, 48 procent popiera karę śmierci, a nie akceptuje jej 39 procent. Zobacz więcej