Kazimierz Łyszczyński – pamiętamy

Kilka dni temu, 30 marca, minęła 315 rocznica śmierci Kazimierza Łyszczyńskiego. W 1689 roku Łyszczyński został oskarżony przez sąd kościelno-sejmowy (czterech biskupów, jeden senator, dwóch posłów) o ateizm i skazany na śmierć. Powodem oskarżeń była rozprawa De non existentia Dei [O nieistnieniu Boga] napisana przez Łyszczyńskiego. Nie zachowała się do naszych czasów, jej rękopis został zniszczony przez religijnych barbarzyńców. Znamy jednak kilka zdań z tego dzieła, bo zostały zacytowane w sądowej mowie oskarżyciela publicznego. Łyszczyński pisał m.in.:

Człowiek jest twórcą Boga, a Bóg jest tworem i dziełem człowieka. Tak więc to ludzie są twórcami i stwórcami Boga, a Bóg nie jest bytem rzeczywistym, lecz bytem istniejącym tylko w umyśle, a przy tym bytem chimerycznym, bo Bóg i chimera są tym samym… Wiara zwana boską jest wymysłem ludzkim. Doktryna, bądź to logiczna bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o Bogu, jest fałszywa, a przeciwnie, ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza. Zobacz więcej