Komisja ds. ochrony Kościoła

Najnowszym pomysłem rządzących na odwrócenie uwagi od kościelnej pedofilii jest państwowa komisja, która ma zajmować się przestępczością pedofilską we wszystkich środowiskach. Jeśli mielibyśmy założyć szczere intencje partii i rządu, to należałoby zapytać, dlaczego dopiero teraz ma powstać ta komisja, po trzech i pół roku sprawowania władzy przez PiS .

W ostatnim czasie nie pojawiły się przecież żadne informacje, że dotychczasowe metody ściganie pedofilii wśród murarzy czy strażaków nie zdają egzaminu. Nie słyszeliśmy, by kuratoria oświaty systemowo tuszowały pedofilię wśród nauczycieli, media nie alarmowały, że harcmistrzowie są przerzucani z hufca do hufca. Owszem, mieliśmy film braci Sekielskich, ale pokazał on wyłącznie patologie w Kościele, w żadnych innym środowisku. A więc jeśli ten obraz miał być impulsem do działania, to – logicznie rzecz biorąc – powinien zaowocować powołaniem komisji do spraw pedofilii w Kościele. Tak się jednak nie stało.

Argument, że komisję do spraw pedofilii w ogóle należało powołać, bo pedofilia jest wszędzie nie wytrzymuje krytyki. Pomysł, by badać Kościół nie wziął się bowiem stąd, że jest w nim pedofilia, lecz stąd, że pedofilia jest w nim systemowo ukrywana. W innych środowiskach tak się nie dzieje.

A ponieważ decyzja rządu o powołaniu komisji najwyraźniej jest reakcją na falę zainteresowania pedofilią w Kościele, więc jedynym logicznym wytłumaczeniem tej decyzji jest chęć odwrócenia uwagi od kościelnego procederu pedofilskiego poprzez ukrycie go wśród przestępstw popełnianych w wielu innych środowiskach.

Jest to podejście głęboko niemoralne, bo instrumentalizuje pedofilię, czyni ją narzędziem politycznym: nie wynika z troski o ofiary, lecz z chęci ochrony sojusznika, jakim jest Kościół.

Trudna laicyzacja


Kilka ostatnich sondaży przyniosło ciekawe wyniki:

⦿ Dla 53 procent ankietowanych Polaków ważnym zadaniem rządu powinno być rozdzielenie państwa i Kościoła.

⦿  Inny sondaż pokazuje, że 52 procent respondentów opowiada się za legalizacją aborcji do 12 tygodnia ciąży.

⦿ 56 procent uczestników kolejnego badania chce, aby w Polsce istniała instytucja związków partnerskich dla osób tej samej płci.

Te wyniki przedstawia Michał Szułdrzyński w swoim artykule na łamach „Rzeczpospolitej”. Uzupełnia je informacją o malejącej frekwencji na niedzielnych mszach i z tych wszystkich danych wyciąga wniosek, że nasze społeczeństwo szybko się laicyzuje. Chciałbym, żeby tak było, ale obawiam się, że ten wniosek jest zbyt śmiały.

Bastion katolicyzmu

Zacznijmy od frekwencji w kościołach. Owszem, maleje ona w Polsce, ale bardzo powoli i nadal jest wysoka.

Według ostatnich danych (a dotyczą one roku 2017), wynosi ona nieco ponad 38 procent. Pod tym względem w Europie wyprzedza nas tylko Malta. Można więc powiedzieć, że jesteśmy bastionem katolicyzmu na naszym kontynencie. Dla porównania, frekwencja w kościołach we Francji – kraju niegdyś bardzo katolickim, a dzisiaj laickim – spadła do około 5 procent. Polska, przy dotychczasowym tempie spadku tego wskaźnika, osiągnęłaby dzisiejszy poziom Francji dokładnie w roku 2100, czyli za 81 lat.

Frekwencja na niedzielnych mszach

W moim odczuciu, tak odległa perspektywa świeckiego państwa raczej nie świadczy o szybkim postępie laicyzacji w Polsce.

Ideologia i praktyka

Wskaźnik uczestnictwa w obrzędach religijnych jest oczywiście ważnym, ale nie jedynym narzędziem, którym możemy się posłużyć przy ocenie tempa i skali laicyzacji. Przyjrzyjmy się więc opiniom zebranym w sondażach.

Wynika z nich, że większość ankietowanych chciałaby wprowadzenia – a właściwie przywrócenia – prawa do przerywania ciąży – takiego prawa, które dzisiaj obowiązuje niemal we wszystkich państwach Europy oprócz Watykanu, Andory, Malty i Polski. Respondenci również przychylnie odnoszą się do idei związków partnerskich osób tej samej płci. To ważne informacje, bo pokazują zmiany w świadomości i kulturze naszego społeczeństwa. Ale czy rzeczywiście w sposób konieczny wskazują na jego laicyzację?

Przecież osoby, które wyrażają takie poglądy, nie komunikują jednocześnie, że chcą zerwać lub choćby osłabić swój związek z Kościołem. Owszem, są to poglądy sprzeczne z kościelną ideologią (zwaną eufemistycznie nauczaniem Kościoła), ale nie jest to sytuacja ani nowa, ani wyjątkowa w katolickiej praktyce. Większość polskich katolików nie ma nic przeciwko antykoncepcji, rozwodom czy współżyciu seksualnemu przed ślubem – a więc stawia się w kontrze do swojego Kościoła, który jednak nie odrzuca ich z tego powodu. Można więc sobie wyobrazić, że do istniejących obszarów niezgody między praktyką a ideologią katolicyzmu po prostu dojdzie jeszcze kilka kolejnych – a poza tym wszystko pozostanie po staremu.

kościół i Państwo

53 procent respondentów innego badania – a więc nieznaczna większość – chce, aby rząd podejmował działania na rzecz rozdzielenia państwa i Kościoła. Ale mniejszość, która tego nie chce, jest najwyraźniej lepiej zorganizowana politycznie, skoro najpopularniejszą partią w Polsce jest ugrupowanie, od którego na pewno nie można oczekiwać, że zrobi cokolwiek, aby ten postulat spełnić.

Może być też tak, że dla części osób – gdy przychodzi czas, aby oddać głos wyborach – kwestia świeckości państwa schodzi na dalszy plan. Tymczasem dla społeczeństwa, które rzeczywiście się laicyzuje rozdział państwa i Kościoła jest fundamentalnym wymogiem politycznym. Wprawdzie decyzje w tej sprawie mogą podjąć politycy, ale tylko społeczeństwo, tylko my możemy ich do tego nakłonić.
Skoro tego nie robimy, to znaczy, że daleko nam jeszcze do świadomości laickiej, która kazałaby nam myśleć o uniezależnieniu naszego państwa od instytucji religijnej. Można to ująć inaczej: liczba obywateli, dla których sprawa świeckości państwa jest na tyle istotna, że ją uwzględniają przy urnie wyborczej nie jest wystarczająco duża, aby politycy traktowali tę sprawę poważnie. Są wyjątki, ale nieliczne.

A potrzebny byłby naprawdę szeroki front polityczny, który miałby większość w sejmie, w zasadzie nawet większość kwalifikowaną – bo do wypowiedzenia konkordatu, czyli usunięcia szlabanu na drodze ku świeckości państwa, potrzebna jest zmiana konstytucji, w której obecnie zapisana jest umowa ze Stolicą Apostolską.

Jak widać, naprawdę grubym łańcuchem przykuliśmy nasze państwo do Kościoła i niełatwo nam będzie ten łańcuch rozerwać. Dlatego nieśpieszna polska laicyzacja powinna nabrać tempa. Każdy z nas może w tym pomóc, po prostu zajmując się tą sprawą, rozmawiając o niej, wprowadzając ten temat w obieg w swoim środowisku. Po to, abyśmy nie musieli czekać do roku 2100.

Dlaczego wszyscy rzucają się na Kościół

Wznawiam moją działalność internetową – zacząłem prowadzić wideobloga, a więc zapraszam na mój kanał na YouTube. Ale ponieważ słowo pisane nie straciło dla mnie wartości, będę tutaj zamieszczał teksty moich wideoklipów.


Niedawno Episkopat opublikował raport mówiący o pedofilii w polskim Kościele. Dokument przedstawili biskupi na konferencji prasowej, wywołując liczne komentarze. Podczas dyskusji  w studiu Telewizji Polskiej  zabrał głos w tej sprawie wiceminister kultury Jarosław Sellin. Napomknął o ofiarach, ale nie to było najważniejszą częścią jego wypowiedzi:

     Bądźmy sprawiedliwi – Kościół rzymskokatolicki jest od lat chłopcem do bicia w tej sprawie, nie tylko w Polsce.

Minister poprosił, aby nie pastwić się nad Kościołem, a wcześniej zapytał:

    Dlaczego wszyscy się tak rzucają na Kościół rzymskokatolicki w sytuacji, kiedy się okazało, że to zjawisko jest marginalne?

Spróbuję przełożyć to pytanie na język bardziej neutralny, starając się zachować jego sens.  Zapytam tak: skoro niewielu księży splamiło się czynami pedofilskimi, to dlaczego ta sprawa budzi zainteresowanie, wyzwala emocje i wywołuje falę krytyki wobec całego Kościoła?

Zastanawia się nad tym nie tylko minister Sellin,  ale również sporo innych osób, duchownych i świeckich.  Myślę, że mogę im pomóc. Znam odpowiedź na to pytanie i chętnie ją przedstawię.

Zasadniczym zarzutem wobec Kościoła nie jest to, że zdarzają się w nim przestępstwa, polegające na  seksualnym wykorzystywaniu dzieci, bo zdarzają się też o one w innych środowiskach. Natomiast w żadnym innym środowisku nie funkcjonuje tak silna, wpływowa, świetnie zorganizowana i  działająca na skalę globalną instytucja jak Kościół  katolicki – która to instytucja otwiera parasol ochronny nad swoimi członkami,  również przestępcami pedofilskimi.  Potocznie nazywa się to „tuszowaniem pedofilii”.  Fundacja „Nie lękajcie się”, która pomaga ofiarom pedofilów w sutannach, w swoim raporcie wymienia nazwiska aż 24 polskich biskupów, którzy na różne sposoby wspierali sprawców.

Ochronna postawa instytucji kościelnej wobec swoich przestępców sprawia, że ich ściganie jest w tym środowisku trudniejsze niż gdzie indziej  – choć trzeba zaznaczyć,  że dużą rolę odgrywa tu uległość organów państwa wobec Kościoła, z której to uległości  Kościół ochoczo korzysta. O kilku głośnych sprawach – takich jak przypadek księdza Wincentego P. z Witonii lub księdza Michała M. z Tylawy – media informowały na tyle obszernie, że można było dostrzec niechęć prokuratury do zajmowania się sprawami, w które uwikłany jest Kościół. Dlatego ważne jest, abyśmy interesowali się kościelnym procederem pedofilskim, bo poprzez nasze  obywatelskie wścibstwo wywieramy presją na  Kościół i państwo, by zachowywały się w tej dziedzinie przyzwoicie.

Kolejną przyczyną surowej oceny Kościoła w kontekście pedofilii jest  fakt (a w zasadzie konsekwencje faktu), że poprzez swoje ścisłe związki z państwem Kościół  wywiera ogromny wpływ na nasze życie. Nie widzę więc niczego osobliwego w tym, że ze szczególną uwagą i z wyostrzoną czujnością etyczną przyglądamy się przestępczej lub niemoralnej  działalności ludzi Kościoła – tak jak przyglądamy się tego rodzaju zjawiskom w świecie polityki.  Nieetyczne zachowania niektórych członków partii politycznej kładą się cieniem na całej partii,  zwłaszcza jeśli partyjne władze nie reagują stanowczo na te zachowania – lub co gorsza, tuszują je. Podobnie wygląda to w przypadku Kościoła.

No i wreszcie przyczyna ostatnia, choć na pewno nie najmniej ważna. Kościół przedstawia się  jako Mistyczne Ciało Chrystusa, a jego kapłani uważają się  za przedstawicieli Boga, zyskując w ten sposób wśród wiernych status autorytetu moralnego. Można więc chyba od nich oczekiwać wysokiego poziomu etycznego, a przynajmniej tego, że będą postępować zgodnie ze swoim nauczaniem. W praktyce okazuje się, że polski Kościół jako instytucja tych oczekiwań nie spełnia, bowiem chroni seksualnych drapieżców, dba o nich, a do ich ofiar odnosi się obojętnie, niechętnie lub wrogo – zwłaszcza wtedy, gdy ofiara domaga się od Kościoła zadośćuczynienia finansowego.  Czy obywatel lub po prostu człowiek, który chce być istotą moralną, powinien zbywać milczeniem taki stan rzeczy? Uważam, że nie. I dlatego nie milczę, i zachęcam wszystkich, aby nie pozostawali obojętni.

Na tym mógłbym zakończyć odpowiedź na pytanie postawione na wstępie, ale pozwolę sobie jeszcze na dwie uwagi.   Po pierwsze, mam wrażenie, że moja odpowiedź  dotyka spraw ogólnie znanych i oczywistych.  Jednak okazuje się, że wcale nie są one oczywiste nie tylko dla ministra kultury, ale myślę, że również dla sporej części jego partyjnych kolegów, hierarchów Kościoła i wielu wiernych. Najwyraźniej działają tu mechanizmy obronne zwane zaprzeczaniem i wyparciem. A skoro mogą one działać tak skutecznie, to jest to sygnał, że o przestępstwach pedofilskich w Kościele – a przede wszystkim o tuszowaniu tych przestępstw – wciąż mówi się za mało. Wciąż są osoby, które pozwalają sobie na to, by zamykać oczy na fakty.  A więc jest to kolejny powód, abyśmy nie przechodzili w milczeniu obok procederu pedofilskiego w Kościele.

I druga sprawa. Minister Sellin, mówiąc o kościelnej pedofilii, przedstawił taki obraz – wszyscy rzucają się na Kościół, pastwią się nad nim i czynią sobie z niego chłopca do bicia – a więc najwyraźniej Kościół  jest tu stroną pokrzywdzoną. Z mojego punktu widzenia pokrzywdzone są dzieci, ofiary księży. Ale niektórzy inaczej na to patrzą – nawet jeśli gotowi są przyznać, że w Kościele dochodzi do seksualnego wykorzystywania dzieci, to gdy mówią o tym, z ich słów wynika że główną ofiarą jest Kościół.

Takie właśnie wrażenie pozostawili biskupi, którzy wypowiadali się na konferencji prasowej w sprawie swojego raportu. A porównanie przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego kościelnych pedofilów do Żydów prześladowanych przez nazistów z pewnością przejdzie do historii myśli katolickiej.

Krzyż wszechobecnyNikt w Polsce nie przyjmie do wiadomości, że w szkołach nie wolno wieszać krzyży. Nie ma na co liczyć. Być może gdzie indziej tak.
W Polsce – nie.

Lech Kaczyński, prezydent RP

        Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał niedawno, że krzyże w szkołach naruszają prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz godzą w wolność religijną uczniów. Orzeczenie Trybunału wywołało gorącą dyskusję, do której chętnie się włączę, zwłaszcza że nadarza się ku temu okazja: pani Joanna Stanisławska z serwisu wiadomości Wirtualnej Polski zadała mi cztery pytania związane z tą sprawą i zgodziła się, abym opublikował odpowiedzi na moim blogu.

1. Czy jako ateistę drażni Pana obecność krzyży w miejscach publicznych (szkołach, urzędach, sądach etc.)?

        Obecność symboli religijnych w szkołach i urzędach nie tyle mnie drażni, co skłania do refleksji – nad tym, czym jest religia, jak działa w społeczeństwie i do czego motywuje swoich wyznawców. Dyskusja o krzyżach w szkole przypomniała mi inną debatą, sprzed mniej więcej dziesięciu lat, której tematem był krzyż stojący tuż za murem byłego obozu Auschwitz. Konstanty Gebert, ówczesny redaktor naczelny miesięcznika "Midrasz", uznał obecność krzyża w tym miejscu za niewskazaną, z dwóch powodów: Po pierwsze dlatego, że jest to największe na świecie cmentarzysko żydowskie, a zgodnie z tradycją na żydowskich cmentarzach nie powinny się znajdować żadne symbole innych religii. Po drugie dlatego, że niektóre środowiska żydowskie widzą związek między wielowiekową chrześcijańską wrogością do Żydów a hitlerowskimi zbrodniami na narodzie żydowskim. Razi je więc krzyż górujący nad byłym obozem, gdzie mordowali ludzie wyrośli w chrześcijańskiej Europie. ("Wojna krzyżowa" w: "Gazeta Wyborcza", 20.03.1998).

        Widać więc, że symbole mogą budzić różne skojarzenia, przy czym symbole religijne oprócz skojarzeń wywołują uczucia, również negatywne. A długotrwały spór wokół oświęcimskiego krzyża pokazuje, że religie – przekonane o swoim nadzwyczaj korzystnym wpływie na życie społeczne – mają wielkie problemy, by wykrzesać z siebie rozstrzygnięcie, które załagodziłoby konflikt i rozproszyło liczne złe emocje, jakie w związku z tą sprawą nagromadziły się w religijnych sercach. Problemy biorą się stąd, że religie przejawiają tendencję do traktowania relacji z innymi grupami społecznymi jako gry o sumie zerowej: jeśli chcemy coś zyskać, to inni muszą ustąpić (na przykład podporządkowując się naszym wartościom i obyczajom), a jeśli inni postawili na swoim, to znaczy, że zostaliśmy pokonani i coś straciliśmy. Zobacz więcej

Duchowość ateistów


To wiara w bliźniego i respekt przed bliźnim czyni nasze czasy najlepszymi ze wszystkich, jakie znamy; wiara, której autentyczności dowiodła gotowość do ponoszenia ofiar. Wierzymy w wolność, bo wierzymy w naszych bliźnich.
Karl Raimund Popper,
„W co wierzy Zachód?”

        W najnowszej „Polityce” (nr 45) można przeczytać obszerny raport pt. „Cyberobywatele”, poświęcony różnym formom życia społecznego w Internecie. Autor artykułu Marcin Kołodziejczyk, szukając osób działających w cyberprzestrzeni trafił również do mnie. Wprawdzie o ateizmie zamieniliśmy tylko parę słów, ale w tekście pojawił się adres ateista.blog.pl, co od kilku dni owocuje zwiększoną liczbą wizyt na moim blogu. Witam więc nowych gości i myślę, że ich odwiedziny są dobrą okazją do kilku przypomnień i podsumowań oraz ogólniejszych rozważań o postawach ateistów. Zacznę od wyjaśnienia dwóch nieporozumień, które wciąż powracają w rozmowach na temat ateizmu.

Ateizm nie jest nihilizmem

        Jedna z moich młodych czytelniczek napisała, że bardzo mi współczuje, ponieważ ateiści w nic nie wierzą i to musi być straszne. Zapytałem, skąd o tym wie. Przyznała, że od szkolnej katechetki. Uspokoiłem ją i zapewniłem, że ateiści mają w sobie wiele różnych wiar (ja na przykład wierzę w siebie), nie wierzą jedynie w bogów lub, mówiąc ogólniej, w byty nadprzyrodzone. Ale przecież osoby religijne też nie wierzą w zdecydowaną większość takich bytów. Na przykład chrześcijanin podziela niewiarę ateisty w Jowisza, Allacha, Mitrę, Wisznu, Izydę, Swarożyca, Dobre Mzimu i parę tysięcy pozostałych bogów, czyniąc tylko jeden wyjątek, przedziwnym trafem niemal zawsze dla boga, w którego wierzą jego rodzice lub wychowawcy. Ateista zaś idzie tylko o jeden krok dalej. Różnica niby niewielka, ale jak się okazuje, znacząca.

        Warto też zwrócić uwagę na wieloznaczność słowa „wiara”. Cechy wiary religijnej wyróżniają ją spośród wszystkich innych wiar. Na przykład gdy osoba religijna mówi „wierzę w Boga” znaczy to, że wierzy w istnienie tego boga; natomiast wyznanie „wierzę w siebie” nie jest formą deklaracji wiary we własne istnienie. Większość nieustannych (i niepotrzebnych) sporów na temat „wiary” ateistów rodzi się właśnie z nieporozumień językowych.

Ateizm nie jest religią

        Często w dyskusjach słyszę, że ateizm jest religią albo czymś w rodzaju religii. Nie wiem, dlaczego niektórym osobom wierzącym tak bardzo zależy na przeforsowaniu tego poglądu (bo przecież z ich punktu widzenia atrybut religijności powinien wielce dowartościować ateizm), ale zamiast głowić się nad tą tajemnicą po prostu wykażę, że ateizm z religią nie ma nic wspólnego.

        Tak jak wspomniałem, ateiści mogą wierzyć w wiele różnych rzeczy, ale nie wystarczy w coś wierzyć, żeby wyznawać religię. Można nawet wierzyć w Boga i nie wyznawać żadnej religii – jest się wtedy deistą. W Wikipedii czytamy: „Deiści odrzucają głoszone przez wyznawców religii monoteistycznych przekonania religijne, w myśl których objawienia, cuda, proroctwa i święte księgi posiadają faktyczną wartość poznawczą”. A więc w tym punkcie deiści w pełni zgadzają się z ateistami, ponieważ jedni i drudzy nie mają przekonań religijnych. Zobacz więcej